Thursday, 22 June, 2017 / پنجشنبه ۱ تير ۱۳۹۶
  • Design and construction of tourist and recreational settlements
  • Investment in agricultural projects
  • Investment in construction and mass housing project
  • Design and construction of tourist and recreational settlements
1 2 3 4 5

درباره ما

شرکت عمران و توسعه شـاهد به عنوان یکی از شرکت های عضو گروه شاهد ، در عرصه صنعت ساختمان ، املاک و کشاورزی فعالیت خود را از سال 1375 آغاز و در سال 1389 به فرابورس راه یافت. فعالیت های شرکت در قالب سرمایه گذاری در پروژه های متنوع ساخت و ساز اعم از مجتمع های مسکونی ، تجاری ، گردشگری و نیز ایجاد ارزش افزوده از طریق خرید و تبدیل به احسن و فروش املاک بزرگ انجام می گیرد.

بستن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران و توسعه شاهد


به شماره ثبت 186366 و شناسه ملی 10860553003