Tuesday, 18 February, 2020 / سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
 پروژه مجتمع تجاري - اداري برج البرز
زمین این پروژه به مساحت 5580 متر مربع در منطقه 3 تهران ، بر شمالی بلوار میرداماد نرسیده به بزرگراه مدرس واقع شده است.ملک مزبور در یکی از بهترین مناطق پایتخت است و با توجه به موقعیت زمین و تجاری بودن منطقه میرداماد و با بررسی های صورت گرفته توسط مهندسین مشاور با کفایت و مطالعات امکان سنجی انجام شده توسط کارشناسان اقتصادی، کاربری زمین مذکور، تجاری – اداری طراحی شد، که حدود 1250 مترمربع پذیرایی، فضایی بالغ بر 700 مترمربع آن به مجموعه فرهنگی و ورزشی، حدود 21000 مترمربع فضای اداری و بالغ بر 6000 مترمربع فضای تجاری در این برج طراحی شده است. پس از تعیین نوع کاربری و اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 طراحی فاز 1و2 این برج با زیربنای کل حدود 64000 مترمربع در 27 طبقه انجام شده و با توجه به اهمیت پروژه به عنوان یک نشان و المان شهری با همکاری مهندسین مشاور خارجی با موفقیت به پایان رسید. طرح جدید و زیبای این برج از میان چند طرح پیشنهادی انتخاب شد و طراحی نوین آن مبتنی بر علم روز دنیا می باشد. این برج در نوع خود منحصر به فرد و فوق العاده است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته(اسفند ماه 1392)، پیش بینی می شود برای ساخت و تکمیل این پروژه نیاز به نقدینگی بالغ بر 1500 میلیارد ریال می باشد. سهم مالکیت شرکت عمران و توسعه شاهد از پروژه البرز (از مجموع زمین و پروانه ساختمانی) در حدود 17 درصد می باشد و بقیه به شرکای دیگر (شرکت سرمایه گذاری سعدی و موسسه اعتباری مولی الموحدین) تعلق دارد و شرکت ساختمانی آسمان آفرین وابسته به شرکت عمران و توسعه شاهد، مدیریت طرح این پروژه را به عهده دارد.

اجرای دیوار بتنی و برشی و محیطی در دوطبقه زیرین به اتمام رسیده، اجرای اسکلت تا سقف طبقه چهارم به طور کامل انجام شده است پروژه حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد..