اخبار

پروژه ساختمانی گلریز
بازدید از گلخانه صنعتی
تولید پهباد
تودیع و معارفه
برگزاری جلسه هیات مدیره
برگزاری جلسه با معاون محترم اقتصادی منطقه آزاد ارس
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
تحقق تعهدات طرفین ملک ملارد
اعلام نتیجه دادگاه بدوی پروژه برج آسمان
شروع عملیات نگهداری زمستانه
شروع مجدد عملیات ساختمانی پروژه گلریز
از سرگیری عملیات عمرانی شهرک باغ ویلا جلفا
خروج از زیان شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان
مجوز حفر چاه عمیق برای تامین آب زراعی برای مزرعه عنبر آباد جیرفت
برداشت خرما از نخلستان های رامهرمز
حضور مدیران عامل محترم شرکت شاهد  و شرکت عمران و توسعه به همراه اعضای هیأت مدیره بهدشت چمستان جهت بررسی پیشرفت پروژه ها و برنامه های توسعه اقتصادی مجموعه چمستان
واریز سود سهام شرکت عمران و توسعه شاهد موضوع مجمع عادی سالیانه مورخ ١۴٠١/۴/٣١
بررسی وضعیت توسعه زیر ساخت های نخلستان رامهرمز توسط مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شاهد
برداشت پسته از باغ مروست
بازدید از وضعیت مخازن نفتی بندر امام خمینی توسط مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شاهد
انتخاب آقای دکتر مهدی فرزانه به عنوان مدیر عامل جدید