اخبار

خروج از زیان شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان
مجوز حفر چاه عمیق برای تامین آب زراعی برای مزرعه عنبر آباد جیرفت
برداشت خرما از نخلستان های رامهرمز
حضور مدیران عامل محترم شرکت شاهد  و شرکت عمران و توسعه به همراه اعضای هیأت مدیره بهدشت چمستان جهت بررسی پیشرفت پروژه ها و برنامه های توسعه اقتصادی مجموعه چمستان
واریز سود سهام شرکت عمران و توسعه شاهد موضوع مجمع عادی سالیانه مورخ ١۴٠١/۴/٣١
بررسی وضعیت توسعه زیر ساخت های نخلستان رامهرمز توسط مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شاهد
برداشت پسته از باغ مروست
انتخاب آقای دکتر مهدی فرزانه به عنوان مدیر عامل جدید
بازدید از وضعیت مخازن نفتی بندر امام خمینی توسط مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شاهد