اقدامات زیست محیطی

اقدامات زیست محیطی

شرکت عمران و توسعه شاهد، حامی خرگوشهای ایرانی در مناطق حفاظت شده هرات و مروست و مناطق جنوبی استان یزد می‌باشد.

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده :

  • برگزاری جلسات اقدام و عمل حفاظت از خرگوشهای ایرانی در استان یزد با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
  • اجرای پروژه مطالعاتی حفاظت از خرگوشهای ایرانی
  • دعوت از کارشناسان محیط زیست جهت تکمیل پروژه حفاظت از خرگوشهای ایرانی

دستاوردها:

این پروژه مطالعاتی از سال ۱۳۹۱ تحت نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در منطقه حفاظت شده مروست در حال انجام است که دستاوردهای ارزشمندی داشته است که اهم آنها عبارست از :

  1. افزایش مرز حفاظت شده هرات و مروست
  2. توانمند سازی مردم منطقه در حفاظت از این گونه
  3. آموزش دانش آموزان و کودکان
  4. آموزش کشاورزان محلی
  5. پاکسازی مناطق از زباله ها
  6. تشکیل گروه دوستداران محیط زیست

لازم به ذکر است که منطقه هرات و مروست در استان یزد ، ارزش اکولوژیستی زیادی دارد و شرایط آب و هوایی آن به بخشهای کوهستانی ، جنگلی ، درختچه ای و مرغزارها تقسیم می شود.