خط مشی شرکت

این شرکت سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 بنا و اصول زیر را مطابق با آن تعیین نموده است و همچنین پایبندی خود را نسبت به اجرا و بهبود مستمر این سیستم اعلام می‌دارد. مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی در بازار ساختمان، گردشگری، کشاورزی، بورس و املاک در راستای توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست.

عمران و بهره‌برداری بهینه از منابع :

  • توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست؛
  • شفافیت در ارایه خدمات به مشتریان و برآورده‌سازی انتظارات طرف‌های ذینفع؛
  • ارزش‌افزایی سهام و دارایی‌های شرکت؛
  • هم‌افزایی از طریق توسعه رویکرد فرآیندی و تقویت فرهنگ سازمانی؛
  • درآمدزایی و ایجاد اشتغال در راستای مسئولیت اجتماعی.

خط مشی شرکت