پروژه احداث شهرک کشاورزی بهدشت چمستان

نام مساحت (مترمربع)
گلخانه آلوئه ورا 107086
پرورش بلدرچین و مرغ گوشتی 71484
پرورش گاو شیری 183193
پرورش گوسفند 55892
نگهداری اسب 48689
پرورش اسب 107841
پرورش ماهیان گرم آبی 115252
گلخانه ها 603041
باغات ردکارنت و خانه باغ ها 162430
باغات بلوبری و خانه باغ ها 344700
باغات بلکبری و خانه باغ ها 299100
باغات کامکوات و خانه باغ ها 186000
باغات پالونیا و خانه باغ ها 400277
زراعت چوب 501155
تاسیسات برق و گاز 8103
تاسیسات آب 12793
سردخانه و آزمایشگاه 13472
اداری و مدیریت 11402
تصفیه خانه 12696
معابر 573200
مساحت کلی 3817806