آدرس پروژه:   شهرستان نور، شهر چمستان،کیلو متر 2 جاده چمستان به آمل شرکت عمران بهدشت چمستان   

تلفن: 5 - 44628460 011

دورنگار: 44628464 011

ایمیل: behdasht@omranshahed.com
Address : No.304, First Floor, Shahid Motahari Ave,Tehran, Iran

عمران بهدشت چمستان

موضوع فعالیت مدیریت و اجرای مجتمع گردشگری-فرهنگی و تفریحی بهدشت چمستان
تاریخ تاسیس 1390
تاریخ پیوستن به گروه 1390
میزان سرمایه اولیه 1 میلیارد ریال
میزان سرمایه فعلی 165میلیارد ریال
پروژه مجتمع گردشگری-فرهنگی و تفریحی بهدشت چمستان ، پروژه عظیمی است که در استان مازندران در دست اجرا است . با توجه به حجم عظیم پروژه و نیاز به حضور دائمی نیروهای متخصص در اجرای این پروژه، ضرورت عدم تمرکز و افزایش سرعت پیشرفت کار، شرکت عمران و توسعه شاهد به دنبال مطالعات گسترده، تصمیم به تاسیس یک شرکت پروژه محور برای تصدی و اجرای این پروژه بنام شرکت عمران بهدشت چمستان گرفت
به دنبال این تصمیم ، در اسفند ماه سال 1390 شرکت عمران بهدشت چمستان به ثبت رسید، و با واگذاری نیمه شرقی املاک بهدشت که به عنوان محل اجرای پروژه تغییر کاربری یافته است ، عملاً پروژه عظیم مجتمع گردشگری-فرهنگی بهدشت چمستان به این شرکت جدید واگذار شد. همان طور که ذکر شد ، هدف از تاسیس این شرکت افزایش درجه عدم تمرکز و سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه عظیم بوده است.
در مطالعات مقدماتی طراحی پروژه، شرکت به این نتیجه رسید که مجتمع گردشگری-فرهنگی فقط در بخشی از املاک مورد نظر اجرا شود. و پس از اجرا وآغاز بهره برداری و افزایش تقاضا برای خدمات به این مجموعه، بقیه املاک در قالب طرح توسعه مورد استفاده قرار گیرد.