آدرس:   مشهد ـ میدان شهدا -خیابان دانشگاه بین دانشگاه یک و سه - ساختمان امین - شرکت آتیه شاهدان خراسان   

تلفن: 3 - 37136002 - 051

دورنگار: 37136007 - 051

ایمیل: Atiye_shahedan@yahoo.com

عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان

موضوع فعالیت امور عمرانی و گردشگری
تاریخ تاسیس 1390
تاریخ پیوستن به گروه 1390
میزان سرمایه اولیه 1 میلیارد ریال
میزان سرمایه فعلی 381 میلیارد ریال

شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان به عنوان یک شرکت پروژه محور با سرمایه ای بالغ بر یک میلیارد ریال ، فعالیت خود را از ابتدای سال 1390 در شهر مقدس مشهد آغاز نموده است.
شرکت عمران و توسعه شاهد با 65 درصد سهام و شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان با 35 درصد سهام ، سهامداران این شرکت می باشند.
نظر به مالکیت زمینی به مساحت 38840 مترمربع واقع در بلوار وکیل آباد مشهد که بر اساس مطالعات امکان سنجی برای راه اندازی شهربازی سرپوشیده مناسب تشخیص داده شده بود، شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان به عنوان یک شرکت پروژه محور به منظور مدیریت و اجرای آن پروژه تاسیس گردید و پس از طی مراحل اداری و تهیه طرح های معماری و جلب نظر مساعد شورای اسلامی شهر مشهد به علت تداخل با طرح های جامع شهری به جهت حفظ حقوق سهامداران، شرکت، ملک مزبور را با مجتمع تجاری-اداری امین واقع در میدان شهدای مشهدمعاوضه نمود.
با عنایت به ظرفیت بالا و موقعیت ویژه استان خراسان رضوی از نظر جذب گردشگر ، شرکت مزبور در حال تدوین برنامه های بلند مدت برای حضور در عرصه های سرمایه گذاری و اجرای طرح های بزرگ دیگر در سطح شهر مشهد می باشد .