ماموریت شرکت

ماموریت شرکت

سرمایه گذاری، مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی در بازار ساختمان، گردشگری، کشاورزی، بورس و املاک در راستای توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست.

حوزه های فعالیت گروه:

  • فرآوری املاک
  • انبوه سازی
  • گردشگری
  • مجتمع های کشاورزی