پروژه احداث باغ ویلامنطقه آزاد ارس

کارفرما شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز
مساحت کل شهرک 16 هکتار
تعداد قطعات مسکونی 125 قطعه
متوسط مساحت تفکیکی 800 متر مربع
جدول سطوح قطعه شماره 2- باغ ویلا اراضی جلفا
مساحت کل قطعه = 158123،86 مترمربع
ردیف کاربری مساحت (متر مربع) سطح اشغال (درصد) تعداد
1 مسکونی ویلایی 99892.62 63.18 125
2 تجاری - خدماتی 1518.65 0.96 2
3 ورزشی 1668.9 1.06 1
4 پارک و فضای سبز 8045.75 5.1 -
5 حمل و نقل و انبار داری خیابانها 23787.35 15.05 -
پیاده رو + سنگفرش 15295.79 9.68 -
پارکینگ 195 0.13 -
محور پیاده 3066 1.94 -
مسیر دوچرخه 4653.8 2.9 -
6 جمع 158123.86 100 -