پروژه باغ پسته مروست

اطلاعات پروژه

نام پروژه : باغ پسته مروست

زیرکشت: 180 هکتار

کاربری : کشاورزی

مالک : شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز

وضعیت پروژه : اتمام ( درحال بهره‌برداری)

تعداد : ———–

محل پروژه : استان یزد – مروست

سرمایه گذار : —————–

مساحت زمین : 280 هکتار

تعداد واحدهای مسکونی : ندارد

تعداد واحدهای تجاری : ندارد

سال شروع پروژه : 1372

توضیحات : ارقام شامل کله قوچی، فندقی، احمد آقایی و اکبری است.

پیشرفت پروژه

پیشرفت فیزیکی پروژه 100%

تصاویر پروژه