پروژه مزرعه غرآباد

اطلاعات پروژه

نام پروژه : مزرعه غرآباد

اراضی زیر کشت نخیلات (هکتار) : 60

اراضی تحت پوشش جاده،تاسیسات آبی،اعیانی(سوله-مسکونی) (هکتار) : 12

کاربری : کشاورزی

وضعیت پروژه : در حال اجرا

توسعه کشت نخیلات (هکتار) : 60

اراضی تحت پوشش مسیل‌ها، آبراه‌ها و گالیها (هکتار) : 97

محل پروژه : استان خوزستان- شهرستان رامهرمز

مساحت زمین (هکتار) : 412

اراضی کشت فصلی (هکتار) : 65

سال شروع پروژه : ——–

توضیحات : اراضی تحت پوشش شامل ایستگاه‌های پمپاژ، مسکونی، اداری، سوله‌ها و کانال مارون می‌باشد

پیشرفت پروژه

پیشرفت فیزیکی پروژه 83%

تصاویر پروژه