پروژه های در حال اجرا

پروژه اداری - تجاری گلریز
پروژه زرین خانی پروژه ای در زمینی به مساحت 306 هکتار (70 هکتار خرمده و 236 هکتار زرین خانی) در روستای زرین خانی در شمال غربی استان قزوین
پروژه غرآباد پروژه ای در زمینی به مساحت حدود 412 هکتار در شهرستان رامهرمز از توابع استان خوزستان
پروژه مجتمع مسکونی مروارید کن پروژه ای در منطقه 5 تهران، کن، خیابان کوهسار
پروژه گردشگری-فرهنگی و تفریحی بهدشت چمستان پروژه ای در استان مازندران، کیلومتر 17 جاده آمل به چمستان و در براصلی جاده