پروژه های در دست مطالعه

مرکز مالی - اداری بین المللی چابهار
پروژه گلبهار ا مساحت 58.6 هکتار در شهر جدید گلبهار مشهد
پروژه مجتمع گردشگری ارس پروژه ای در استان آذربایجان شرقی ، منطقه آزاد جلفا به مساحت 73 هکتار
املاک جیرفت در منطقه جیرفت کرمان در حدود 270 هکتار وسعت
املاک قلعه وکیل آباد واقع در منطقه وکیل آباد مشهد
پروژه مجتمع کشت و صنعت سبزوار (مزارع 1و2)